Modul obsega 30 pedagoških ur, od tega 20 kontaktnih ur (na daljavo) in 10 ur samostojnega dela. Razdeljen je v dva sklopa in sicer Andragogiko in Visokošolsko didaktiko in metodologijo raziskovanja.

Udeleženci programa spoznajo pomen delostne uporabe andragoške teorije, didaktike in metodologije raziskovanja. Svoja znanja izpopolnijo na področju načrtovanja, organizacije, izvedbe in evalvacije predmeta v višjem strokovnem izobraževanju.

Urnik:

Andragogika (dr. Mihaela Zavašnik)
7. 9. 202316. 00 – 18. 15
12. 9. 202316. 00 – 18. 15
14. 9. 202316. 00 – 19. 00
Visokošolska didaktika in metodologija raziskovanja (dr. Mihaela Zavašnik)
19. 9. 202316. 00 – 18. 15
21. 9. 202316. 00 – 18. 15
26. 9. 202316. 00 – 19. 00

Gradiva in naloge bodo na voljo v spletni učilnici.

Spoštovani,

vstopili ste v spletno učilnico MODULA 1: pedagogika za strokovne delavce v višjem šolstvu. 

V tem modulu bomo spoznali pedagoške pojme in pristope ter odnos do vzgoje na različnih stopnjah poučevanja.


"Poučevanje bi moralo biti takšno, da bi tisto, kar nudi, razumeli kot dragoceno darilo, ne pa kot zahtevno nalogo."

                                                                                                                                        Albert Einstein