Modul obsega 30 pedagoških ur, od tega 20 kontaktnih ur (na daljavo) in 10 ur samostojnega dela. Razdeljen je v dva sklopa in sicer Andragogiko in Visokošolsko didaktiko in metodologijo raziskovanja.

Udeleženci programa spoznajo pomen delostne uporabe andragoške teorije, didaktike in metodologije raziskovanja. Svoja znanja izpopolnijo na področju načrtovanja, organizacije, izvedbe in evalvacije predmeta v višjem strokovnem izobraževanju.

Urnik:

Andragogika (dr. Mihaela Zavašnik)
7. 9. 202316. 00 – 18. 15
12. 9. 202316. 00 – 18. 15
14. 9. 202316. 00 – 19. 00
Visokošolska didaktika in metodologija raziskovanja (dr. Mihaela Zavašnik)
19. 9. 202316. 00 – 18. 15
21. 9. 202316. 00 – 18. 15
26. 9. 202316. 00 – 19. 00

Gradiva in naloge bodo na voljo v spletni učilnici.